STK Porsche

provedení Emisí, příprava vozu na STK a zajištění STK*

Původní cena s DPH Paketová cena s DPH
Benzínové modely 9 075 Kč 5 499 Kč
Dieselové modely 9 680 Kč 6 499 Kč
Hybridní modely 9 680 Kč 6 499 Kč

*cena neobsahuje poplatek za službu STK

Údržba klimatizace

vypuštění média, údržba kompresoru, tlaková zkouška systému, naplnění novým médiem

Původní cena s DPH Paketová cena s DPH
Všechny modely 3 933 Kč 2 999 Kč

Mapa poboček