Menu arrow-prev-red

Menu Modely
Hlavní navigace
Modely
Porsche - Tyres

Pneumatiky

Důležitá součást pro přenos výkonu

Dynamický výkon Vašeho sportovního vozu Porsche zajišťuje nejenom jeho motor. Velmi důležitou součástí pro přenos výkonu jsou také pneumatiky. Ty jsou jedinou součástí vozu, která má přímý kontakt s vozovkou. Pouze díky vhodným pneumatikám může mít každá otáčka motoru, každý pohyb volantu a každý dotyk brzdového pedálu požadovanou odezvu.

Pro každý model Porsche a pro každý typ kol je nutné zvolit jiné pneumatiky. Nevhodné nebo neschválené pneumatiky mohou za určitých okolností omezovat jízdní výkon, mohou mít negativní vliv na chování vozu a tím i na bezpečnost. Váš osobní poradce oddělení péče o zákazníky Vám ochotně poskytne informace, které homologované pneumatiky s označením „N“ jsou k dispozici pro Váš automobil. Žádné jiné pneumatiky byste neměli používat.

Pneumatiky Porsche

Porsche - Summer Tyres

Letní pneumatiky

Porsche - Summer Tyres

Letní pneumatiky

Víte, že teplota asfaltu na silnici může v letních měsících dosahovat až 60 °C? A uvědomujete si, že na Vaše Porsche působí při odbočování odstředivá síla rovnající se až 1,3násobku G? Letní pneumatiky doporučené automobilkou Porsche s označením „N“ jsou mimo jiné tvořené speciální směsí gumy, která je stabilní i při vysokých teplotách. Díky vzorku běhounu, který byl navržen pro použití v letních podmínkách, zajišťují lepší přilnavost, lepší stabilitu při průjezdu zatáčkou a kratší brzdnou dráhu. Snížený valivý odpor pak snižuje spotřebu paliva.

Porsche - Winter Tyres

Zimní pneumatiky

Porsche - Winter Tyres

Zimní pneumatiky

Více než 60 % řidičů považuje jízdu po zasněžených silnicích za mimořádně obtížnou. Zimní pneumatiky doporučené společností Porsche, které lze identifikovat podle označení „N“, zajišťují bezpečné držení vozu ve stopě a lepší pocit z jízdy v zimních podmínkách. Tajemství spočívá ve složení jejich materiálu. Použitá směs gumy při nízkých teplotách neztvrdne a pneumatiky proto mají na vozovce v zimních podmínkách lepší adhezi. Jejich speciálně vyvinutý dezén dobře odvádí vodu a zajišťuje dobré boční vedení. Pro ještě lepší přilnavost navíc běhoun dobře absorbuje sníh.

Porsche - Sport Tyres

Sportovní pneumatiky

Porsche - Sport Tyres

Sportovní pneumatiky

Naše nervy přenášejí pohybové signály do mozku rychlostí až 300 km/h. Sportovní pneumatiky s označením „N“ pak zajistí okamžitou reakci na každý pohyb volantu.

Porsche - All Season Tyres

Celoroční pneumatiky

Porsche - All Season Tyres

Celoroční pneumatiky

Jestliže nechcete dvakrát ročně přezouvat pneumatiky Vašeho vozu, můžete se rozhodnout pro pneumatiky celoroční schválené automobilkou Porsche, které představují dokonalý kompromis vlastností těch nejlepších zimních a letních pneumatik s ohledem na přilnavost, ovladatelnost a stabilitu.

„N“ znamená bezpečnost a radost z jízdy

Porsche N-marked tyres
Pneumatiky Porsche s označením N

Všechny pneumatiky z našeho Porsche centra jsou součástí speciální nabídky Porsche. Tato nabídka byla vytvořena v těsné spolupráci s renomovanými výrobci pneumatik. Přední výrobci pneumatik také společně s automobilkou Porsche spolupracují na vývoji ideálních pneumatiky pro každý model, s cílem splnit speciální výkonové požadavky. Skutečnost, že pneumatika byla důkladně otestována a schválena společností Porsche, pak dokazuje označení „N“, které odkazuje na okruh Nürburgring, kde testování probíhá.

Za písmenem „N“ pak následuje druhé písmeno, které specifikuje modelovou řadu. Další informace najdete v technických datech příslušné pneumatiky.

Například pneumatiky pro model Porsche 922 nesou označení „NA“, které má následující význam:
N – schváleno společností Porsche
A – vyvinuté pro model Porsche 992

Pneumatiky Porsche s označením „N“ se od ostatních pneumatik odlišují zejména s ohledem na geometrii, použitou směs gumy a postup testování.

Ve vývojové fázi je přesně podle specifických požadavků daného modelu Porsche přizpůsobena zejména geometrie pneumatiky a složení její směsi. Bez ohledu na to, zda se jedná o pneumatiky celoroční, letní, zimní nebo sportovní – pneumatiky Porsche s označením „N“ se vyznačují vynikající stabilitou a zajišťují maximální možnou radost z jízdy. Jsou také zárukou toho, že po namontování nových pneumatik si Vaše vozidlo zachová původní jízdní vlastnosti i bezpečnostní rezervy.

Konstrukce pneumatiky

Patní jádro: Patní jádro je tvořeno ocelovým lankem. Zajišťuje pevné usazení pneumatiky na ráfku kola.Bead core: is made of steel wire. Ensures the tyre fits securely on the rim.
Radiální kordová vrstva (kostra): Je tvořena několika vrstvami pogumovaných textilních vláken (nejčastěji je použit rayon), která jsou uložena radiálně (kolmo) ke směru jízdy. Tyto vrstvy jsou určující pro nosnost pneumatiky.Carcass: several layers of rubberised textile fibres (mainly rayon) run radially (at right angles) to the direction of travel. These layers determine the tyre's load capacity.
Ocelový nárazník: Stabilizuje běhoun v obvodovém směru a zajišťuje směrovou stabilitu. Skládá se z minimálně dvou zkřížených vrstev ocelových vláken.Belt layers: stabilise the contact area and provide directional stability. At least two crossed layers made of steel cords.
0°-nárazník: Tato vrstva se skládá z vyztužených, pogumovaných nylonových vláken a snižuje zahřívání pneumatiky vlivem tření. Pneumatika si díky tomu zachová svůj tvar i při vysokých rychlostech.0° cover: this layer, made of reinforced, rubberised nylon threads, reduces the heat generated by friction. It ensures that the tyre retains its shape at high speed.
Dezén: zajišťuje kontakt s asfaltem vozovky. Negativní profil napomáhá odvodu vody, pozitivní profil naopak ovlivňuje adhezi, trakci, stabilitu a hlučnost.Tread: creates contact with the road. A negative profile assists water drainage; a positive profile affects grip, traction, stability and noise.
Bočnice pneumatiky: Bočnice chrání pneumatiku před poškozením. Má vliv na její chování za jízdy a na jízdní komfort. Na bočnici je také reliéfní označení pneumatiky.Tyre wall: protects the tyre from damage. Affects driving characteristics and comfort. The tyre designations are also stamped here.
Vnitřní vložka: Vzduchotěsná vnitřní vrstva (butylová vrstva).Inner liner: airtight inner layer (butyl layer).
Vrchol jádra (apex): Vrchol jádra (apex) je umístěn nad jádrem patky. Vrchol jádra ovlivňuje deformaci pneumatiky při působení boční síly, stejně jako odezvu řízení a jízdní komfort.Apex: is located above the bead core. It affects tyre deformation in the event of lateral forces, steering response and driving comfort.

Označení pneumatik

Typ pneumatiky: Informace o modelu pneumatiky. Pneumatika „LATITUDE Sport 3“ výrobce Michelin má označení „N“ a je schválena pro model Porsche Macan.Tyre type: indicates the tyre model. The N-marked LATITUDE Sport 3 manufactured by Michelin is a tyre approved for the Macan.
Označení „N“ (N0): Označení pneumatik, které byly speciálně vyvinuty pro splnění nároků vozů Porsche. Udává technický stav v době schválení.N-marking (N0): identifies tyres developed specifically for the requirements of Porsche vehicles. The number describes the technical status at the time approval was obtained.
Značka pneumatiky: Označení výrobce pneumatiky. Partnerem Porsche pro spolupráci v oblasti pneumatik je firma Michelin. Pneumatiky jsou vyvíjeny společně speciálně pro vozidla Porsche.Tyre brand: indicates the tyre manufacturer. Michelin is the tyre cooperation partner of Porsche. Tyres are jointly developed specifically for Porsche vehicles.
Označení DOT: Informace o výrobci, velikosti, typu a datu výroby pneumatiky. „DOT“ je akronym pro „Department Of Transportation“ (americké ministerstvo dopravy).DOT identification: provides information about the tyre's manufacturer, size, type and production date. DOT stands for (US) Department of Transportation.
Datum výroby: Týden a rok výroby (4812 = 48. týden 2012). Pneumatiky jsou považovány za nové po dobu pěti let od data jejich výroby.Production date: consists of the week and year of production (4812 = week 48, 2012). Incidentally, a tyre is considered new for up to 5 years after production.
Indexy zatížení a rychlosti: Udávají maximální zatížení pneumatiky ve formě číselného kódu (101) a maximální povolenou rychlost (Y) při nahuštění pneumatiky předepsaným tlakem vzduchu.Load & speed indices: indicate the tyre's maximum load in encrypted form (101) and maximum permitted speed (Y) at the prescribed air pressure.
Velikost pneumatiky: Označení udává šíři pneumatiky v milimetrech (256), poměr výšky a šířky v procentech (40), typ konstrukce pneumatiky (R = radiální pneumatika) a průměru ráfku kola v palcích (21).Tyre size: is determined by width in millimetres (265), height/width ratio in percent (40), tyre construction (R = radial tyre) and rim diameter in inches (21).

Pět dobrých důvodů, proč byste mu měli věnovat zvýšenou pozornost.

Porsche - EU tyre label
EU štítek pro značení pneumatik

EU štítek pro značení pneumatik hodnotí 5 kritérií

Od konce roku 2012 vyžadují pneumatiky pro osobní a nákladní automobily štítek EU. Dokonce i některé země mimo EU - Štítek uvádí hodnocení na základě následujících 5 kritérií: šetření paliva, přilnavost za mokra, externí valivý hluk a 1. května 2021 byly zavedeny další symboly označující přilnavost na sněhu a ledu.

Šetření paliva

Díky snížení valivého odporu se snižuje spotřeba paliva a tím se také snižují emise CO₂. Rozsah energetických tříd se pohybuje v intervalu od A (nejvyšší účinnost) do E (nejnižší účinnost).

Úspory paliva závisí zejména na vozidle a jízdních podmínkách. Spotřebu paliva může výrazně snížit ekonomický styl jízdy. Pro dosažení optimální spotřeby paliva je navíc nutné, aby pneumatiky byly nahuštěny na předepsaný tlak.

Přilnavost za mokra

Třída přilnavosti za mokra představuje informaci o vlastnostech při brzdění za mokra a pohybuje se v intervalu od A (nejkratší brzdná dráha na mokrém asfaltu) do E (nejdelší brzdná dráha).

Stupeň účinnosti závisí na vozidle a jízdních podmínkách. Pro dosažení optimální přilnavosti za mokra je nutné, aby pneumatiky byly nahuštěny na předepsaný tlak.

Externí valivý hluk

Klasifikace valivého hluku poskytuje informaci o hlučnosti pneumatiky při jízdě okolo pozorovatele. Klasifikace je odstupňována v třídách A (méně externího hluku) a B (více externího hluku); úrovně hluku, které dříve odpovídaly třídě C, již nejsou povoleny.

Platí následující skutečnosti: Úroveň hluku, která je o 10 dB vyšší, je subjektivně vnímána jako dvakrát hlasitější. Hodnota 70 dB zhruba odpovídá hlasitému hovoru a hodnota 80 dB odpovídá přibližně hluku z ulice při silném provozu. Externí valivý hluk není totožný s hladinou hluku v interiéru vozidla.

Přilnavost na sněhu

Pneumatiky vhodné pro extrémní podmínky jízdy na sněhu nesou reliéfní označení „Alpine“ se třemi vrcholy a sněhovou vločkou. Značka je umístěna na bočnici pneumatiky.

Přilnavost na ledu

Symbol pro přilnavost na ledu označuje severské zimní pneumatiky, které jsou určené pro použití na silnicích pokrytých ledem nebo ujetou vrstvou sněhu. Severské zimní pneumatiky by měly být používány pouze v náročných zimních podmínkách (např. při nízkých teplotách). Jejich používání při méně obtížných povětrnostních podmínkách (např. za mokra nebo při vyšších teplotách) může vést ke snížení optimálního výkonu, a to zejména s ohledem na přilnavost za mokra, ovladatelnost a opotřebení.

EU štítek pro značení pneumatik nenahrazuje označení pneumatik Porsche „N“

Nový EU štítek pro označení pneumatiky obsahuje pouze 3 závazná kritéria a také informace o přilnavosti na sněhu a ledu pro pneumatiky osobních a nákladních vozidel a nenahrazuje označení pneumatik Porsche „N“.

U kritérií, která se používají na štítku pro označení pneumatik v EU, se často vyskytuje konflikt cílů: Pneumatika, která má mimořádně nízký valivý odpor, totiž současně vykazuje špatnou přilnavost za mokra.

Pouze u pneumatik s označením „N“ máte jistotu, že máte vysoce kvalitní pneumatiky, které byly speciálně testovány pro Váš model Porsche.

Více informací o označení pneumatik najdete na internetových stránkách evropské komise (Tyres | EU Commission (europe.eu)). Spotřebu paliva je možné značně snížit způsobem jízdy, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Pro zlepšení efektivity s ohledem na šetření paliva a přilnavosti za mokra je nutné pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách. Mimořádnou pozornost je vždy nutné věnovat brzdné dráze.

Porsche a pneumatiky Michelin

Porsche a Michelin úzce spolupracují již téměř 50 let. Od roku 2002 je společnost Michelin také globálním partnerem společnosti Porsche pro spolupráci v oblasti pneumatik. Znamená to, že ještě dlouho před uvedením vozidla na trh společně navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme pneumatiky, jež jsou přesně přizpůsobené novému modelu, s cílem zlepšit jeho bezpečnost, jízdní dynamiku, ovladatelnost a výkon.

Navštívit stránku